bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 65 verš 12

Korunuješ rok dobrotivostí svou, a šlepěje tvé kropí tučností;