bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 65 verš 13

Skropují pastviště po pustinách, tak že i pahrbkové plésáním přepasováni bývají.