bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 65 verš 14

Přiodíny bývají roviny dobytkem, a údolí přistřína obilím, tak že radostí prokřikují, a prozpěvují.