bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 65 verš 3

Tu k tobě modlitbu vyslýchajícímu všeliké tělo přicházeti bude.