bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 65 verš 6

Předivné věci podlé spravedlnosti nám mluvíš, Bože spasení našeho, naděje všech končin země i moře dalekého,