bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 65 verš 8

Kterýž skrocuješ zvuk moře, ječení vlnobití jeho, i bouření se národů,