bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 65 verš 9

Tak že se báti musejí obyvatelé končin zázraků tvých, kteréž nastáváním jitra a večera k plésání přivodíš.