bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 66 verš 10

Nebo jsi nás zpruboval, ó Bože, přečistil jsi nás, tak jako přečištěno bývá stříbro.