bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 66 verš 13

A protož vejdu do domu tvého s zápalnými obětmi, a plniti tobě budu sliby své,