bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 66 verš 14

Kteréž vyřkli rtové moji, a vynesla ústa má, když jsem byl v ssoužení.