bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 66 verš 17

Ústy svými k němu jsem volal, a vyvyšoval jsem ho jazykem svým.