bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 66 verš 2

Zpívejte žalmy k slávě jména jeho, ohlašujte slávu a chválu jeho.