bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 66 verš 3

Rcete Bohu: Jak hrozný jsi v skutcích svých! Pro velikost síly tvé lháti budou tobě nepřátelé tvoji.