bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 66 verš 4

Všecka země skláněti se tobě a prozpěvovati bude, žalmy zpívati bude jménu tvému. Sélah.