bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 66 verš 9

Zachoval při životu duši naši, aniž dopustil, aby se poklesla noha naše.