bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 67 verš 3

Tak aby poznali na zemi cestu tvou, mezi všemi národy spasení tvé.