bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 67 verš 5

Veseliti se a prozpěvovati budou národové; nebo ty souditi budeš lidi v pravosti, a národy spravovati budeš na zemi. Sélah.