bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 67 verš 7

Země také vydá úrodu svou. Požehnání svého uděliž nám Bůh, Bůh náš;