bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 7 verš 16

Jámu kopal, i vykopal ji, ale padne do dolu, kterýž přistrojil.