bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 7 verš 17

Obrátíť se usilování jeho na hlavu jeho, a na vrch hlavy jeho nepravost jeho sstoupí.