bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 7 verš 18

Slaviti budu Hospodina podlé spravedlnosti jeho, a žalmy zpívati jménu Hospodina nejvyššího.