bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 7 verš 6

Nechať stihá nepřítel duši mou, i popadne, a pošlapá na zemi život můj, a slávu mou v prach uvede. Sélah.