bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 1

Žalm Azafovi. Jistě žeť jest Bůh dobrý Izraelovi, těm, kteříž jsou čistého srdce.