bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 10

A protož na to přichází lid jeho, když se jim vody až do vrchu nalívá,