bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 11

Že říkají: Jakť má o tom věděti Bůh silný? Aneb zdaž jest to známé Nejvyššímu?