bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 12

Nebo aj, ti bezbožní jsouce, mají pokoj v světě, a dosahují zboží.