bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 13

Nadarmo tedy v čistotě chovám srdce své, a v nevinnosti ruce své umývám.