bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 14

Poněvadž každý den trestán bývám, a kázeň přichází na mne každého jitra.