bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 15

Řeknu-li: Vypravovati budu věci takové, hle, rodina synů tvých dí, že jsem jim křiv.