bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 16

Chtěl jsem to rozumem vystihnouti, ale vidělo mi se pracno.