bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 17

Až jsem všel do svatyní Boha silného, tu jsem srozuměl poslední věci jejich.