bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 18

Jistě že jsi je na místech plzkých postavil, a uvržeš je v spustliny.