bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 19

Aj, jakť přicházejí na spuštění jako v okamžení! Mizejí a hynou hrůzami,