bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 2

Ale nohy mé téměř se byly ušinuly, o málo, že by byli sklouzli krokové moji,