bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 20

Jako snové tomu, kdož procítí; Pane, když je probudíš, obraz ten jejich za nic položíš.