bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 21

Když zhořklo srdce mé, a ledví má bodena byla,