bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 23

A však vždycky jsem byl s tebou, nebo jsi mne ujal za mou pravici.