bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 25

Kohož bych měl na nebi? A mimo tebe v žádném líbosti nemám na zemi.