bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 26

Ač tělo i srdce mé hyne, skála srdce mého, a díl můj Bůh jest na věky.