bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 27

Nebo aj, ti, kteříž se vzdalují tebe, zahynou; vytínáš ty, kteříž cizoloží odcházením od tebe.