bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 3

Když jsem horlil proti bláznivým, vida štěstí nešlechetných.