bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 4

Nebo nebývají vázáni až k smrti, ale zůstává v cele síla jejich.