bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 6

Protož otočeni jsou pýchou jako halží, a ukrutností jako rouchem ozdobným přiodíni.