bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 7

Vysedlo tukem oko jejich; majíce hojnost nad pomyšlení srdce,