bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 73 verš 9

Stavějí proti nebi ústa svá, a jazyk jejich po zemi se vozí.