bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 74 verš 12

Však jsi ty, Bože, král můj od starodávna, působíš hojné spasení u prostřed země.