bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 74 verš 16

Tvůjť jest den, tvá jest také i noc, světlo i slunce ty jsi učinil.