bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 74 verš 18

Rozpomeniž se na to, že útržky činil ten odpůrce Hospodinu, a lid bláznivý jak se jménu tvému rouhal.