bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 74 verš 4

Řvali nepřátelé tvoji u prostřed shromáždění tvých, a na znamení toho zanechali množství korouhví svých.