bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 74 verš 9

Znamení svých nevidíme, jižť není proroka, aniž jest mezi námi, kdo by věděl, dokud to stane.